Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura ry

on vuonna 1948 sairaanhoitajien hengellistä hoitoa varten perustettu järjestö.

SSKS on kansainvälisen Nurses Christian Fellowship Internationalin (NCFI) jäsenjärjestö.

Seuramme tarkoituksena on terveydenhuollon henkilökunnan ja alan opiskelijoiden kristillisen uskon ja hengellisen kasvun tukeminen ja evankeliumin vapauttavan sanoman vieminen terveydenhuollon henkilökunnalle ja alan opiskelijoille.

Lisäksi pyrimme syventämään kristillistä ihmiskäsitystä hoitotyössä ja tukemaan potilaan kokonaishoitoa auttamalla hoitajia vastaamaan myös potilaan hengellisiin tarpeisiin.

Kutsumme toimintaamme sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja näiden alojen opiskelijoita sekä muuta terveydenhuollon henkilökuntaa.

Työmme tukemiseksi myymme kortteja ja adresseja, joita voi tilata seuran toimistolta.