Vuositeema

SSKS ry valitsee vuosittain teeman, jonka ympärille seuran toimintaa rakennetaan. Myös Viesti-lehti pyrkii käsittelemään vuoden teemaa.

Vuoden 2017 teema on: Kiitos kotimaasta.

Teemavirsi on 581.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä:

SSKS ry:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä johtaa hallitus. Seuralla on palkattu osa-aikainen, tuntipalkkainen toimistotyöntekijä. SSKS ry. julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Viesti terveydenhuollon henkilökunnalle -lehteä. Seura tukee Suomen Lähetysseuran lähetystyötä Venezuelassa.

SSKS ry. valitsee vuosittain teeman, jonka ympärille seuran toimintaa rakennetaan. Myös Viesti-lehti käsittelee teemaa. Vuoden 2017 teema on Kiitos kotimaasta ja teemavirsi on 581.

SSKS ry:n toimintasuunnitelma on koko maata kattava ja alaosastot toteuttavat sitä omien voimavarojensa
mukaisesti. Alaosastoilla ja jäsenpiireillä on lisäksi omat toimintasuunnitelmansa.

Tavoitteet:

 • virittää ja ylläpitää keskustelua hoitotyön kristillisestä ja eettisestä arvopohjasta sekä tukea ja rohkaista terveydenhuollon henkilökunnan ja alan opiskelijoiden uskoa ja hengellistä kasvua
 • syventää kristillistä ihmiskäsitystä hoitotyössä, niin että potilaan hengellisiin tarpeisiin vastaaminen olisi osa hyvää ammattikäytäntöä auttaa jäseniä löytämään toisensa ja hengellisyys voimavaranaan tukemaan lähimmäisiään
 • toimia kansainvälisesti kannattaen lähetystyötä ja osallistua sairaanhoitajien kansainväliseen kristilliseen toimintaan
 • painottaa yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuullisuutta toiminnassaan
 • kannustaa seuran jäseniä ja ystäviä osallistumaan toimintaan rukouksin ja
  taloudellisesti.

Toimintamuodot:

 • rukous-, raamattu-, lähetys- ja keskustelupiirit sekä kutsuillat alaosastoissa ja niillä paikkakunnilla, joilla on SSKS ry:n yhdyshenkilö
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kirkkopyhät yhteistyössä seurakuntien kanssa
 • terveydenhuoltoväen kesäpäivät, koulutustilaisuudet ja hiljaisuuden retriitit
 • yhteistyö ja sen vahvistaminen sairaalateologien, seurakuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden, erilaisten kristillisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötahoja ovat mm.
  Sairaanhoitajaliitto, Suomen Kristillinen Lääkäriseura (SKLS), Kristillinen Hammaslääkäriseura (KHLS), Diakonia-Ammattikorkeakoulu ja Kirkkopalvelut sekä Nurses' Christian Fellowship International (NCFI) -järjestö.
 • Viesti-lehti sekä jäsenkirje ja kotisivut internetissä toimivat SSKS ry:n virallisina tiedotuskanavina
 • jäsenhankinta
 • opiskelijatyö.

Seuran painopistealueita ovat vuonna 2017:

 • opiskelijatyön jatkaminen opiskelupaikkakunnilla ja erityisesti Diakonia-Ammattikorkeakoulun
  kanssa
 • uusien työssäkäyvien sairaanhoitajajäsenten mukaan saaminen toimintaan
 • yhteistyön jatkaminen SKLS:n ja KHLS:n kanssa
 • yhteistyön jatkaminen paikallisseurakuntien ja kirkon sairaalasielunhoidon kanssa
 • toiminnan tunnetuksi tekeminen seurakunnissa tiedotuksen ja suosituskolehtien kautta
 • alaosastojen kutsuillat yhteistyökumppaneille
 • seminaarit eri teemoista
 • taloudellisen tasapainon ylläpitäminen.

SSKS ry:n tärkeät päivät, tapahtumat ja julkaisut:

 • kuukauden 1. päiväKansainvälisen Sairaanhoitajien Kristillisen Seuran NCFI:n (Nurses' Christian Fellowship International) maailmanlaajuinen rukouspäivä
 • kuukauden 13. päivä Yhteinen esirukouspäivä ja perinteinen kokoontumispäivä
 • Viesti-lehti ilmestyy 4 kertaa: maalis-, touko-, syys- ja joulukuussa
 • Avoin seminaarisarja aiheesta ”Erilaisuus ja samanlaisuus 100-vuotiaassa Suomessa – näkökulmia
  uskoon ja vakaumukseen sosiaali- ja terveysalan työssä
  ” yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Kirkkohallituksen, Suomen Kristillisen Lääkäriseuran (SKLS Ry) sekä Kristillinen Hammaslääkäriseuran (KHLS Ry) kanssa.
  Tilaisuudet:
  • 18.1. klo 16:30 - 18:00, Paikka Diakin kampus,
   Kyläsaarenkuja 2, Helsinki. Aihe: Henkisyys ja hengellisyys sosiaali- ja
   terveysalan työssä. Luennoitsija: Ikali Karvinen, TtT, Yliopettaja Varpu
   Lipponen, TtT, yliopettaja (TAMK)
  • 15.2. klo 16:30 - 18:00, Paikka Diakin kampus,
   Kyläsaarenkuja 2, Helsinki. Aihe: Ilmeneekö vakaumus lääkärin työssä?
   Luennoitsija: Ilmoitetaan myöhemmin.
  • 22.3. klo 16:30 - 18:00, Paikka Kirkkohallitus,
   Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki. Aihe: Kuoleman kohtaaminen eri uskontojen
   perinteessä Luennoitsija: Ari Hukari, TT, Hiippakuntadekaani, Tampereen
   Hiippakunnan Tuomiokapituli. Sairaalapapin kommenttipuheenvuoro:
   sairaalapastori, työnohjaaja Henrik Honkanen
  • 12.4. klo 16:30 -18:00, Paikka Diakin kampus,
   Kyläsaarenkuja 2, Helsinki. Aihe: Pelosta luottamukseen. Luento sisältää kaksi
   osiota: Pakolaisen kohtaaminen, HLL Erika Hakala ja Lapsen kohtaaminen HLL
   Marjukka Koskimies.
 • maaliskuu
  • Sairaanhoitajaliiton Sairaanhoitajapäivät Helsingin Messukeskuksessa 23. - 24.3.: seuran esittelypöytä
 • huhtikuu
  • Kevätkokous Helsingissä22.4.2017
  • Hiljaisuuden retriitti (päivämäärä selviää myöhemmin)
 • toukokuu
  • Kirkkopäivät ja Suomen Lähetysseuran Valtakunnalliset Lähetysjuhlat samaan aikaan Turussa 19. -
   21.5.2017: seuran esittelypöytä
 • kesäkuu-heinäkuu
 • elokuu
  • Kesäpäivät (tarkemmat tiedot myöhemmin)
 • syyskuu
 • lokakuu
  • Hiljaisuuden retriitti Kangasalan Heinäkalliolla yhdessä Heinäkallion Ystävät ry:n kanssa 29.9. - 1.10.
 • marraskuu
  • Syyskokous Helsingissä
 • Terveydenhuollon kirkkopyhät eri paikkakunnilla pitkin vuotta

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 19.11.2016 ja päivämääriä täydennetty myöhemmin.