Vuositeema

SSKS ry valitsee vuosittain teeman, jonka ympärille seuran toimintaa rakennetaan. Myös Viesti-lehti pyrkii käsittelemään vuoden teemaa.

Vuoden 2018 teema on: "Tapahtukoon sinun tahtosi"

Teemavirsi on 805.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä:

SSKS ry:n toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä johtaa hallitus. Seuralla on palkattu osa-aikainen, tuntipalkkainen toimistotyöntekijä. SSKS ry. julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Viesti terveydenhuollon henkilökunnalle -lehteä. Seura tukee Suomen Lähetysseuran lähetystyötä Venezuelassa.

SSKS ry. valitsee vuosittain teeman, jonka ympärille seuran toimintaa rakennetaan. Myös Viesti-lehti käsittelee teemaa. Tammikuun 28. päivänä 2018 tulee kuluneeksi 70 vuotta seuran perustamisesta. Juhlavuoden
teema on ”Tapahtukoon sinun tahtosi”, virsi 805.

SSKS ry:n toimintasuunnitelma on koko maata kattava ja alaosastot toteuttavat sitä omien voimavarojensa
mukaisesti. Alaosastoilla ja jäsenpiireillä on lisäksi omat toimintasuunnitelmansa.

Tavoitteet:

 • virittää ja ylläpitää keskustelua hoitotyön kristillisestä ja eettisestä arvopohjasta sekä tukea ja rohkaista terveydenhuollon henkilökunnan ja alan opiskelijoiden uskoa ja hengellistä kasvua
 • syventää kristillistä ihmiskäsitystä hoitotyössä, niin että potilaan hengellisiin tarpeisiin vastaaminen olisi osa hyvää ammattikäytäntöä
 • auttaa jäseniä löytämään toisensa ja hengellisyys voimavaranaan tukemaan lähimmäisiään
 • toimia kansainvälisesti kannattaen lähetystyötä ja osallistua sairaanhoitajien kansainväliseen kristilliseen toimintaan
 • painottaa yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuullisuutta toiminnassaan
 • kannustaa seuran jäseniä ja ystäviä osallistumaan toimintaan rukouksin ja
  taloudellisesti.

Toimintamuodot:

 • rukous-, raamattu-, lähetys- ja keskustelupiirit sekä kutsuillat alaosastoissa ja niillä paikkakunnilla, joilla on SSKS ry:n yhdyshenkilö
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kirkkopyhät yhteistyössä seurakuntien kanssa
 • terveydenhuoltoväen kesäpäivät, koulutustilaisuudet ja hiljaisuuden retriitit
 • yhteistyö ja sen vahvistaminen sairaalateologien, seurakuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden, erilaisten kristillisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötahoja ovat mm.
  Sairaanhoitajaliitto, Suomen Kristillinen Lääkäriseura (SKLS), Kristillinen Hammaslääkäriseura (KHLS), Diakonia-Ammattikorkeakoulu ja Kirkkopalvelut sekä Nurses' Christian Fellowship International (NCFI) -järjestö.
 • Viesti-lehti sekä jäsenkirje ja kotisivut internetissä toimivat SSKS ry:n virallisina tiedotuskanavina
 • jäsenhankinta
 • opiskelijatyö.

Seuran painopistealueita ovat vuonna 2018:

 • 70-vuotis juhlavuoden viettäminen eri tapahtumissa
 • opiskelijatyön jatkaminen opiskelupaikkakunnilla ja erityisesti Diakonia-Ammattikorkeakoulun
  kanssa
 • uusien työssäkäyvien sairaanhoitajajäsenten mukaan saaminen toimintaan
 • yhteistyön jatkaminen SKLS:n ja KHLS:n kanssa
 • yhteistyön jatkaminen paikallisseurakuntien ja kirkon sairaalasielunhoidon kanssa
 • toiminnan tunnetuksi tekeminen seurakunnissa tiedotuksen ja suosituskolehtien kautta
 • alaosastojen kutsuillat yhteistyökumppaneille
 • seminaarit eri teemoista
 • taloudellisen tasapainon ylläpitäminen.

SSKS ry:n tärkeät päivät, tapahtumat ja julkaisut:

 • kuukauden 1. päivä Kansainvälisen Sairaanhoitajien Kristillisen Seuran NCFI:n (Nurses' Christian Fellowship International) maailmanlaajuinen rukouspäivä
 • kuukauden 13. päivä Yhteinen esirukouspäivä ja perinteinen kokoontumispäivä
 • Viesti-lehti ilmestyy 4 kertaa: maalis-, touko-, syys- ja joulukuussa
 • tammikuu
  • Lauantaina 27.1. syntymäpäiväseurat seuran toimistossa ja muistokäynti seuran ensimmäisen puheenjohtajan, Tyyne Luoman haudalla Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä.
  • Muistokäynnit samana päivänä (tai toisena ajankohtana) seuran merkittävien vastuunkantajien haudoilla Tampereella: Eila Kauppinen ja Taimi Mäki sekä Seinäjoella: Anja Luhtasela ja hänen sisarensa.
  • Sunnuntaina 28.1. seuran 70-vuotis syntymäpäivänä paikalliset kirkkopyhät ja muut tilauudet (tai muina päivinä kevään aikana) alaosastoissa ja jäsenpiireissä eri puolilla maata
 • helmikuu
  • Vierailu Eduskunnassa perjantaina 16.2. klo 11.45, yhteyshenkilö Helena Koskinen
 • maaliskuu
  • Sairaanhoitajaliiton Sairaanhoitajapäivät Helsingin Messukeskuksessa 22. - 23.3., seuran esittelypöytä ja lisäksi aamunavaus perjantaina
 • huhtikuu
  • Kevätkokous Helsingissä
  • Hiljaisuuden retriitti (mahdollinen päivämäärä selviää myöhemmin)
 • toukokuu
  • Suomen Lähetysseuran Valtakunnalliset Lähetysjuhlat Kuopiossa 25. -
   27.5., esittelypöytä
 • kesäkuu
  • DIAK-ammattikorkeakoulun järjestämä kansainvälinen konferenssi Oulussa 4. - 6.6., seuran esittelyluento
 • heinäkuu
  • Toimistolla käydään päivystämässä
 • elokuu
  • Kesäpäivät 24. - 26.8. Perheniemen opisto, Iitti
 • syyskuu
  • Tampereen alaosaston järjestämä yhden päivän Syysseminaari
 • lokakuu
  • Hiljaisuuden retriitti Kangasalan Heinäkalliolla 5. - 7.10. yhdessä Kalajoen kristillisen opiston kanssa
 • marraskuu
  • Syyskokous Helsingissä
 • Terveydenhuollon kirkkopyhät eri paikkakunnilla pitkin vuotta

Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2017.